Barnens vaktelprojekt

(Vill du veta historien mer ur djurperspektivet läser du här: Hur vi började med vaktlar)

4 ägg som blev ett företag: Det är en slump att det blev företagande för barnen...
Tuva och Ce var på Orust(2014) för att köpa en kaninhona. Säljaren skickade då med 4 vaktelägg hem till Tindra "att äta eller kläcka" sa säljaren - och Tindra kläckte, inte bara vaktlar utan det blev ett företag.
Så småningom kom några ägg. De hade barnen redan beställningar på, det tog ett par månader innan vi själva fick prova äggen! Tindra tyckte det var för dålig produktionstakt så hon kläckte fram en kull vaktlar till!
En vaktelhöna lägger oftast ett ägg om dagen.
Syftet med projektet var att barnen skulle få inblick i att driva ett företag och lära sig att hantera betalningar och lära sig lite enkel bokföring.
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2023-08-01