Dansk svensk gårdshund

Hos oss bor de två dansk svenska gårdshundarna Råffe (Björkils Rådige Rålf) och hans son Nisse (Myntagårdens Nils af Rådige Rålf).


 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2020-12-04