Svenska bondkatter

På torpet bor våra fyra ladugårdskatter, Bosse, Birger, Anna & Astrid. De är svenska bondkatter.


 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2022-12-23