Svenska bondkatter

På torpet bor våra två ladugårdskatter, Bosse och Birger. De är svenska bondkatter.


 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2020-12-04