Historia

Företaget grundades på 90-talet med ambitionen att importera och sälja produkter som inte tidigare funnits på den svenska marknaden eller som funnits i begränsad omfattning. Då hittade vi inget som vi var sugna på att importera, sen tog de vanliga jobben och barnen upp tiden...

2003 omregisterades företaget för att inkludera även konsulttjänster. Tanken var att Tommy skulle jobba med konsultverksamhet i Etavo inom IT- och telekomprojekt. Det blev några uppdrag innan Tommy tog anställning i ett konsultbolag. Det blev ingen konsulting i Etavo under denna period eftersom det skulle innebära konkurrerande verksamhet. Nu har han en anställning som möjliggör denna typ av uppdrag igen.

Sommaren 2014 startades barnens vaktelprojekt, för att lära barnen hur ett förtags drivs. Hur det började kan ni se under Fyra vaktelägg som blev ett företag Eftersom företaget Etavo redan fanns så inkluderades projektet där.
Fr.om sommaren 2014 har vi sålt delikatessen vaktelägg.

Idag har vi importerat den första produkten och det är vaktelsaxen. Den ligger i linje med den senaste försäljningen av vaktelägg. För att kunna leverera vakteläggen på ett bra sätt har vi även importerat vakteläggskartonger!

Presentation av de importerade produkter vi nu har i verksamheten.
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2014-11-19