Import

Etavos importsuccé är vaktelsaxen, den säljer vi för 80:- inkl. porto i Norden. (2 saxar kostar 150:-)

Vakteläggskartonger har vi importerat i första hand för att sälja våra vaktelägg i, men ibland har vi sålt vidare till andra med vaktlar.

Pärlorna till vår pärlmakramé är också importerade, vi använder oss nästan uteslutande av halvädelstenar som Jade och Agater.
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2015-02-23