-->

 

Bin och honung

På torpet finns några bikupor. I dem bor det bin som samlar in nektar från traktens växter och omvandlar den till honung. De samlar också pollen för att kunna föda upp sin larver så de utvecklas til nya bin.

Vi säljer honung hela året, både nyslungad och ympad. Den nyslungade är rinnande när den skördas och kristalliseras med tiden, men man vet inte hur lång tid det tar för det beror bl.a. på vilka växter bina har besökt. Den ympade behåller sin konsitens och är krämig.
Honungen kostar 100:- för en 500 g burk. Vi kan även ordna lite mindre sexkantiga presentförpackningar.

På försommaren händer det att vi har något bisamhälle att sälja.
 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2020-12-04