Lammlådor

Vill du köpa lammlådor från oss?

Skicka ett mejl till info@etavo.com eller ring 0708-62 21 21 och hör när nästa leverans är på gång.

När vi säljer lammlådor räknar vi och säljer utifrån ett kilopris på helfallet (d.v.s slaktkroppen). Önskas styckning tillkommer en kostnad för det samtidigt som vikten på det som hamnar i lådan minskar. Till ytterligare kostnad erbjuder slakteriet även vakumpackning.

Vakumpackade lammdetaljer lammlådor


© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2023-07-29