Svenska bondkatter

Det håller på att bildas en förening som ska arbete med bevarandet av den svenska bondkatten. Föreningen har fått en styrelsen och jordbruksverket har godkänt en avelsplan så snart kommer man kunna bli medlem i föreningen!


 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2020-12-04