Svensk bondkatt

Dansk-svensk gårdshund

Gammalsvensk dvärghöna

Värmlandsfår

Åsbohöna

Ölandsgås

Hem

Svenska bondkatter

Lantrasföreningen Bondkatten arbetar för att bevara den svenska Bondkatten i sin rätta miljö och att förklara för allmänheten vad en bondkatt är - och inte är.

Bondkatten är en katt som levt på gårdar och i gårdsnära miljöer i generationer. Den har ett hem och en ägare som ansvarar för den och ser till att den har mat och mår bra. Den måste tillåtas att vistas ute för att kunna underhålla sina egenskaper: den ska ta smågnagare så inte gårdens säd äts upp, men utan att den t.ex, rör gårdens egna kycklingar. Bondkatten måste hålla sig undan för maskiner och vara vaksam mot räv, annars blir den inte långlivad.
En bondkatt är inte detsamma som en huskatt(= tamkatt utan stamtavla), blandraskatt (blandnig av flera raser) eller en vildkatt (= saknar hem). De bondkatter som föreningen intresserar sig för är katter utan känd eller uppenbar inkorsning av annan ras, som har en känd bakgrund och koppling till exempel till en gård eller by sedan lång tid och som fortfarande hålls som nyttodjur.

Viktigt är också att märka och registrera sin Bondkatt enligt den lag som gäller. Man har också skyldighet att se till att katterna inte förökar sig oplanerat - det betyder inte att katterna ovillkorligen måste vara kastrerade - som tidningarna fick det att låta 2022. Det skulle ju dessutom göra det omöjligt att bevara Bondkatten som en lantras i sin rätta miljö och landet Sverige har via Riokonventionen ett ansvar att bevara våra inhemska husdjursraser.
 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2023-07-29