Svensk bondkatt

Dansk-svensk gårdshund

Gammalsvensk dvärghöna

Värmlandsfår

Åsbohöna

Ölandsgås

Hem

Åsbohöns

Några_höns
Ebba och hennes kycklingar, sommar 2015

Tillsammans med 10 andra svenska lanthönsraser bevaras Åsbohönan i föreningen Svenska Lanthönsklubben. Det finns även en kulturhönsförening som bevara ytterligare ett par bevarasvärda hönsraser, men som inte kvalar in som lantraser då utsatts för standardiseringsavel.

Lantrashöns beskrivs i rasramar inte efter rasstandarder som utställningshöns och t.ex hundar bedöms efter. En rasram är vidare och besrkiver allt som naturligt - och utan inkorsning - uppkommit inom en tillvaratagen ras. Rasramarna kan därför ibland justeras något - se aktuella rasramar för alla våra lantrasfjäderfän på Svenska Lanthönsklubben.

© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2023-08-01