Svensk bondkatt

Dansk-svensk gårdshund

Gammalsvensk dvärghöna

Värmlandsfår

Åsbohöna

Ölandsgås

Hem

Värmlandsfår

Är en av Sveriges (idag) 10 allmogefårraser som bevaras via föreningen Svenska Allmogefår.


 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2023-08-01