Svensk bondkatt

Dansk-svensk gårdshund

Gammalsvensk dvärghöna

Värmlandsfår

Åsbohöna

Ölandsgås

Hem

Ölandsgäss

I Sverige bevaras två raser av lantrasgäss, Skånegås och Ölandsgås. Ölandsgåsen är något mindre än Skånegåsen. På torpet bor några Ölandsgäss.


 
© Etavo, om ej annat anges.
Senast uppdaterad 2020-12-04